การตลาด 4p กับการนำมาใช้เพื่อการลงทุนทางธุรกิจ

marketing-mix-4p-570x340-570x340

marketing-mix-4p-570x340-570x340

Crdit : consulting . or . id

4P คือหนึ่งในกลยุทธ์ของการตลาด เป็นพื้นฐานจากการตลาดทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่ให้เห็น การใช้หลัก 4P หรือ Product Price Place Promotion คือการวางแผน ให้ทุกส่วนเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยจะต้องวิเคราะห์จากกลุ่มเป้าหมายให้ตรงตามหลักมากที่สุด โดยหลักพื้นฐานของ 4p แบ่งออกเป็นดังนี้

1.Product – สินค้าหรือบริการที่เรานำเสนอให้กับทางลูกค้า โดยตัว Product จะต้องเจาะกลุ่มกับเป้าหมาย ดูว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร ไม่ใช่การตามใจตัวเอง หลักการแข่งขันง่ายๆ คือ สร้างความแตกต่างให้กับสินค้า ให้ลูกค้ามองเห็นได้ถึงข้อแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกัน และชอบสินค้าจากเรามากกว่า และการทำให้สินค้ามีราคาต่ำ โดยการเข้าไปลดต้นทุนบางจุดลง

2.Price – จัดได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการตลาด ทว่าราคาถูกไม่ใช่คำตอบของความสำเร็จเสมอไป เนื่องจากในบางครั้ง ราคาควรมีความสัมพันธ์กับรูปลักษณ์ การกำหนดราคาจึงอาจมาจากความเข้าใจว่าลูกค้าจะเต็มใจจ่ายหรือไม่ ซึ่งได้มาจากการสำรวจหรือทำแบบสอบถาม และอีกรูปแบบคือการกำหนดราคาตามกลไกของการตลาดให้เหมาะสม

3.Place – การส่งต่อสินค้าไปสู่มือของลูกค้า ต้องมีการกระจายสินค้าอย่างเหมาะสม ดูด้วยว่าสินค้าที่ออกจำหน่ายอยู่ในกลุ่มเป้าหมายใด อยู่ระดับล่างหรือระดับบน จากนั้นจึงค่อยหาแหล่งช่องทางที่เหมาะสม เพื่อจะได้พบกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

4.Promotion – เป็นการทำกิจกรรมที่จะช่วยบอกลูกค้าของเราว่า ลักษณะสินค้าของเราเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมกระตุ้นให้มีคนมาซื้อ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ หรือการใช้ไอเดียที่ช่วยเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

แม้บางธุรกิจอาจจะไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งหมดก็ตาม แต่ในระยะยาว ผู้ประกอบการก็จะต้องค่อยๆ นำเอาหลักนี้ไปสร้างเป็นกลยุทธ์ ที่จะช่วยสร้างการตลาดให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด